Liên hệ chúng tôi

Zhejiang RAP Intelligent Vehicle Co.,Ltd

Địa chỉ:Building 3,No. 2501-1 Fazhan Avenue,Taihu District, Changxing, Huzhou City, Zhejiang Province.
P.C.: 313100
Điện thoại: +86-572-6223030
Fax: +86-572-6778935
Email: info@rapsev.com
Website: www.rapsev.com

CENNTRO AUTOMOTIVE GROUP
Email: info@cenntroauto.com
Website:www.cenntroauto.com