Kiểm tra

RAP thiết lập dây chuyền kiểm tra chất lượng xe đáp ứng đầy đủ theo tuân chuẩn quốc gia Trung Quốc GB7258. Kiểm tra sản phẩm bao gồm: phân bố tải trọng trục, hiệu quả phanh của các trục và bánh xe. Cách thức này giúp đảm bảo chất lượng phanh tốt cho xe chở hàng chạy điện. Đèn xe cũng được kiểm tra tự động. Các kiểm tra khác bao gồm: đèn pha xe, đèn cốt xe và mức độ âm thanh của còi. Xưởng có khu vực mà toàn bộ xe được kiểm tra dưới điều kiện mưa mô phỏng. Cường độ môi trường nhân tạo có thể đạt từ 0.7Kpa tới 1.5Kpa. Điều này đảm bảo thiết bị có chất lượng lý tưởng trong suốt và sau những cơn mưa nặng hạt.

Ngoài ra, xe còn được kiểm tra trên đường mô phỏng. Điều này giúp chứng thực trạng thái hoạt động của xe đạt chất lượng trên mọi loại đường phổ biến.

Thử nghiệm tại dây chuyền

Kiểm tra bên ngoài xe
Kiểm tra sơ bộ trên xe tải điện được tiến hành về hình dạng, cấu hình, chức năng, hiệu quả, đèn chiếu sáng, tín hiệu, sơn, nhãn, kích thước và cấu trúc bên trong. Chúng tôi thiết lập dây chuyền thử nghiệm chất lượng xe đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc GB7258.

Hiệu chỉnh và định vị lốp
Chúng tôi thực hiện quá trình hiệu chỉnh và định vị lốp để đảm bảo xe chạy ổn định và an toàn. Hơn nữa, chúng tôi kiểm tra nếu chất lỏng, khí hoặc dầu có bị rò khỏi xe hay không. Các thử nghiệm khác bao gồm: mô men bulong khung, dầu bôi trơn, nước rửa kính, dầu phanh, Freon, v.v…

Nhận biết tốc độ xe
Nhằm đảm bảo xe có hiệu quả phanh tốt, chúng tôi cần kiểm tra phân phối tải trọng cầu xe, cũng nhu chất lượng phanh với nhiều khoảng trục xe và lốp xe tại tốc độ 40km/h.

Khi vận tốc trong khoảng 32.8km/h đến 40km/h, chúng tôi sẽ kiểm tra phanh và trọng lượng trục. Đèn xe được kiểm tra tự động. Các thử nghiệm thêm bao gồm: đèn pha, đèn cốt và mức độ âm thanh của còi.

  • Kiểm tra mức độ âm thanh của đèn chiếu

  • Kiểm tra độ sáng của đèn chiếu

Thử nghiệm mưa cần thiết để kiểm tra chất lượng kín của thân xe và phụ kiện, cũng như điều kiện hoạt động của xe tải điện dưới mật độ mưa tiêu chuẩn. Quá trình thử nghiệm kéo dài 10 phút. Áp suất trong buồng thử nghiệm mưa từ 0.7Kpa tới 1.5Kpa. Điều này có thể đảm bảo xe tải điện có chất lượng lý tưởng trong và sau các trận mưa nặng hạt.

  • Thử nghiệm môi trường mô phỏng

  • Thử nghiệm mưa

Thử nghiệm lái xe

Xe tải điện sẽ được kiểm tra lái trên đường gồ ghề, đường xóc, đường đá, đường sỏi, v.v… Chúng sẽ kiểm tra chất lượng lái của xe có đạt tiêu chuẩn hay không.

  • Vận tốc nảy

  • Đường gồ ghề